Download

 
     
Algemene folder Promotiefolder KIT.pdf  
Folder Webscan Promotiefolder Webscan.pdf (binnekort beschikbaar)  
Overzicht Projectervaring Overzicht Projectervaring.pdf  
CV Bert Kattenberg (NL) CV Bert Kattenberg NL.pdf  
CV Bert Kattenberg (EN) CV Bert Kattenberg EN.pdf  
     
Disclaimer  Disclaimer KIT.pdf  
Algemene Voorwaarden 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kattenberg-IT zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Klik hier om een exemplaar te downloaden.